เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 12 พ.ค. 66 คงที่ !


12 พ.ค. 2566, 09:39"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 12 พ.ค. 66 คงที่ !
วันที่  12 พฤษภาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 32,250.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 32,250.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,669.24 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,850.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง คงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.