เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ กำชับ ผลักดันตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น สั่งประเมินสถานการณ์กรณีเคนยาบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น


5 เม.ย. 2566, 10:25นายกฯ กำชับ ผลักดันตัวเลขการส่งออกข้าวไทยไปยังแอฟริกาเพิ่มขึ้น สั่งประเมินสถานการณ์กรณีเคนยาบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น
วันนี้(5 เม.ย. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ถึงตัวเลขการส่งออกข้าวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กำชับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าตามนโยบายรักษาตลาดเดิมเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ ซึ่งทำให้ที่ผ่านมาไทยมีตัวเลขการส่งออกไปแอฟริกาที่น่าพอใจ ผู้นำเข้าข้าวในภูมิภาคแอฟริการู้จักและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อย่างไรก็ดี นอกจากเหตุการณ์ที่ประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะเคนยา บริโภคข้าวเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 2 เท่าตัว จากเดิม 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2551 เป็น 23 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ทำให้เคนยาได้ขยายพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกข้าว เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ให้สอดคล้องกับการบริโภคในประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้าควบคู่กันไปด้วย ซึ่งในปี 2565 การส่งออกข้าวไทยในภาพรวม มีปริมาณกว่า 7.69 ล้านตัน โดยประเทศไทยส่งออกข้าวไปเคนยาเป็นมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้คาดว่า เคนยา ต้องนำเข้าข้าวกว่า 640,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ จึงถือเป็นโอกาสการส่งออกของไทย ทั้งนี้ ต่อการขยายพื้นที่การเกษตรของเคนยาหากมองในแง่บวกจะเป็นโอกาสส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูก อาทิ เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว อย่างไรก็ดี ไทยจำเป็นต้องเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ พร้อม ๆ ไปกับการรักษาตลาดเดิม


"นายกรัฐมนตรี รับทราบถึงแนวโน้ม และโอกาสในการส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย และได้สั่งการให้พิจารณา ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมแสวงหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆ เข้ามาทดแทน โดยอาศัยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัว รู้เท่าทันกระแสการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และขอให้คงมาตรฐานและคุณค่าของสินค้าไทยในตลาดโลก จะเป็นความเชื่อมั่นที่การันตีสินค้าของไทยให้ได้รับความชื่นชมจากลูกค้าทั่วโลก" นายอนุชาฯ กล่าว


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.