เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)​ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท


31 มี.ค. 2566, 10:20​ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณผลักดันเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท
วันที่ 31 มีนาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กำชับหน่วยรับงบประมาณทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้เงินงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต ชดเชยเศรษฐกิจบางส่วนที่อาจยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากต่างประเทศ

รัฐบาลโดยหน่วยงานรับผิดชอบได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด โดยพบว่าขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้มีเบิกจ่ายงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.8 ล้านล้านบาท  โดยแยกเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินกันไว้เหลื่อมปี ณ วันที่ 24 มี.ค. 66 รวม 1.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.19 ของวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 66 ทั้งหมด 3.375 ล้านล้านบาท(งบประมาณปี 66 จำนวน 3.185 ล้านล้านบาท และเงินกันไว้เหลื่อมปี 1.90 แสนล้านบาท) โดยแยกเป็นการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ 1.45 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน 2.16 แสนล้านบาท และเงินกันไว้เหลื่อมปี  9.91 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ เป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รายงานว่า ณ สิ้นเดือน ก.พ. ทั้งรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีการเบิกจ่ายรวมกัน 5.63 หมื่นล้านบาท  ซึ่ง สคร. ระบุด้วยว่ามีการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา), โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ, โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ, โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก


“เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรี หน่วยงานเกี่ยวข้องได้ติดตามให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางที่ ครม.อนุมัติไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอย่างใกล้ชิด โดยกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณได้ติดตามการเบิกจ่ายของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งปีร้อยละ 93  ทางด้าน สคร. กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบงบลงทุนทั้งปี” น.ส.ไตรศุลี กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.