เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)“ทิพานัน” ชี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชน ผู้ประกันตนเพศหญิง รับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว


29 มี.ค. 2566, 09:08“ทิพานัน” ชี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชน ผู้ประกันตนเพศหญิง รับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว
วันที่่ 29 มีนาคม 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มีความห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตนหญิง เน้นแนวทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร้าย รู้ก่อนรักษาหายได้

“โดยมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพราะความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์ ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ”น.ส.ทิพานัน กล่าว

โดยได้เพิ่มบริการแก่ ผู้ประกันตนหญิง มาตรา 33 และมาตรา 39 กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม รายละเอียดดังนี้1. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
2. การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก VIA
– อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear


น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง สามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยสถานพยาบาลที่เลือกไว้จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา และจะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายในการบริการด้านอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก ที่จะทำให้สิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายยาในส่วนนี้ หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.