เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เห็นชอบ ขรก.บวชถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช ครบ 8 รอบ ไม่ถือเป็นวันลา


28 มี.ค. 2566, 15:34เห็นชอบ ขรก.บวชถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช ครบ 8 รอบ ไม่ถือเป็นวันลา
วันนี้ ( 28 มี.ค.66 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิ.ย. 2566 โดยไม่ถือเป็นวันลา  เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-1 ก.ค. 2566 (รวม 17 วัน) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ได้กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชน มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการ ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุน
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ลำดับการดำเนินโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้  เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. -31 มี.ค. 66   จากนั้นดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในเดือนเม.ย. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ค., มีพิธีปลงผมในวันที่ 15 มิ.ย. 66, มีพิธีรับประทานผ้าไตรและเข้ารับประทานพระโอวาทจากสมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 16 มิ.ย. 66, พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 17 มิ.ย. 66 และลาสิกขาในวันที่ 1 ก.ค. 66 ตามลำดับ

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.