เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 28 มี.ค. 66 ลดลง 150 บาท !


28 มี.ค. 2566, 09:29"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 28 มี.ค. 66 ลดลง 150 บาท !
วันที่  28 มีนาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 31,800.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 31,900.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,229.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,400.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง ลดลง 150 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา
 

Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.