เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 27 มี.ค. 66 คงที่ !


27 มี.ค. 2566, 09:36"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 27 มี.ค. 66 คงที่ !
วันที่  27 มีนาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 31,950.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 32,050.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,381.20 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,550.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง คงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา
 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ทอง   #ราคาทอง   #ONBnews   #โอเอ็นบี นิวส์   #ข่าว   #ออนไลน์  
Recommend News
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.