เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 20 มี.ค. 66 ลดลง 50 บาท !


20 มี.ค. 2566, 09:41"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 20 มี.ค. 66 ลดลง 50 บาท !
วันที่  20 มีนาคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.37 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 31,600.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 31,700.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 31,032.52 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 32,200.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง ลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.