เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.เตือน "ซีเซียม-137" หายจากโรงงานสุดอันตราย ตั้งรางวัลคนพบ 1 แสน


16 มี.ค. 2566, 15:18ปภ.เตือน "ซีเซียม-137" หายจากโรงงานสุดอันตราย ตั้งรางวัลคนพบ 1 แสน
วันนี้ ( 16 มี.ค.66 ) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยถึงกรณีวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 สูญหายที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยระบุหากประชาชนพบเห็นอุปกรณ์ลักษณะดังภาพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ความยาว 8 นิ้วน้ำหนัก 25 กิโลกรัม ขอให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยมีรางวัลผู้ชี้เบาะแสนำวัตถุกัมมันตรังสีที่สูญหายกลับมาได้ 100,000 บาท

เตือนประชาชนโปรดสังเกตและหลีกเลี่ยงวัสดุที่คล้ายคลึง รวมถึงงดสัมผัสหรือเปิดวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม- 137 เพื่อลดเสี่ยงได้รับอันตราย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.