เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ปลื้ม! 3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 3,237 คน จาก 30 ประเทศ


4 ก.พ. 2566, 12:00นายกฯ ปลื้ม! 3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 3,237 คน จาก 30 ประเทศ
วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและขอบคุณการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ครั้งที่ 3 “3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES” ระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จังหวัดชลบุรี ของสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และภาคีสมาคม 17 ชนิดกีฬา ด้วยความสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาการแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ครั้งที่ 3 “3rd THAILAND OPEN MASTERS GAMES” นี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์โครงการการแข่งขันกีฬาสูงอายุระดับประเทศ และวิวัฒนาการของกีฬาผู้สูงอายุในระดับสากล และเพื่อพัฒนามาตรฐาน ศักยภาพของนักกีฬาสูงอายุไทย พร้อมทั้ง ส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยทำการแข่งขันด้วยมาตรฐานสากล เวลา 9 วัน โดยการแข่งขันจะมีทั้งสิ้น 15 ชนิดกีฬา กับอีก 2 กีฬาสาธิต ทั้งหมด 1,734 เหรียญทอง ซึ่งได้รับการรับรองการแข่งขันจากสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค (GAAPSF) นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้รณรงค์ให้จัดในรูปแบบ “มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน” (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS) เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาในประเทศไทยให้มีความยั่งยืนตามนโยบาย BCG และเป็นโอกาสนำกีฬามาเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา และ 2 กีฬาสาธิต ใช้สนามแข่งขันที่จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา พัทยา และจังหวัดจันทบุรี 15 ชนิดกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล เพาะกาย ลีลาศ ฟุตบอล เกทบอล เปตอง เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส วู้ดบอล และ กระดานยืนพาย และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ บริดจ์ (เกมไพ่) และคาราเต้ มีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 3,237 คน จาก 30 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย ศรีลังกา ปากีสถาน อิหร่าน ตุรกี อังกฤษ รัสเซีย บูรไน สาธารณรัฐเช็ก แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา สวีเดน ออสเตรเลีย และ ไอร์แลนด์


“นายกรัฐมนตรียินดีและขอบคุณการจัดการแข่งขันกีฬาสูงอายุครั้งนี้เป็นระดับนานาชาติเต็มรูปแบบ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมถึง 30 ประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เห็นถึงศักยภาพของไทยแล้ว ยังเชื่อมั่นว่ากีฬาผู้สูงอายุจะต่อยอดไปยังการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นโอกาสในการพัฒนาประชากรของไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งกำชับหน่วยงาน ดูแลในเรื่องมาตรฐานการจัดการ สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาและทีมงานคนไทยและต่างประเทศ รวมถึงเรื่องระบบสาธารณสุขให้เคร่งครัดเหมาะสม”นายอนุชาฯ กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.