เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 35 เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน


27 ม.ค. 2566, 15:20ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 35 เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ด้วยน้ำพระทัย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่นักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทุกแห่ง ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา จำนวน 122 ผืน โดยมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนนักเรียน 116 คน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงเรียน ครู นักเรียน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบในครั้งนี้เพื่อให้ช่วยเหลือบุตรหลานผู้ประสบภัยและเด็กผู้ควรได้รับโอกาส ให้เข้าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้เป็นคนดีของสังคม

 สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เดิม คือ โรงเรียนบ้านบางสัก แต่ด้วยเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ ถล่ม 6 จังหวัดภายใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุด ทำให้มีเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ และไร้ที่อยู่อาศัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชดำริ ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ให้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 แทนโรงเรียนบ้านบางสักที่ได้รับความเสียหาย และได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 17 เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน รวม18 ปี เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบลักษณะพิเศษเพื่อเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ นักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ นักเรียนชนกลุ่มน้อย ไทยใหม่ มอแกน มอแกลน จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำกิน-นอน ด้วยงบประมาณของรัฐบาลและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. มีนักเรียนมาจากหลายพื้นที่ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ระนอง ขอนแก่น อยุธยา มีนักเรียนทั้งหมด 577 คน ข้าราชการและบุคลาการทางกรศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 118 คน


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.