เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)“ฟุตบอลดารา จากช่อง 7 สี ประทะทีม VIP สิงห์บุรี


26 ม.ค. 2566, 12:35“ฟุตบอลดารา จากช่อง 7 สี ประทะทีม VIP สิงห์บุรี
สิงห์บุรีสโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน โดยการนำของ นางอรพรรณ รักถนอม นายกสโมสรโรตารีสิงห์บุรีวีรชน จัดงานหารายได้วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพรหมบุรีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งมี นย.จีรภัทร ชินบุตร ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน     จัดงาน ภายใต้ชื่องาน “จินตนาการสานสร้างงานโรตารี” ฟุตบาลดารา&ดนตรีมีสุข  การจัดงานแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 15.00 น. “ฟุตบอลดารา จากช่อง 7 สี ประทะทีม VIP สิงห์บุรี (หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี) และทีม YEC สิงห์บุรี”  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล ท่านมิตซึทากะ    อิดะ  ผู้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นายกต่างสโมสรฯ มาร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ดังกล่าว และในกิจกรรมภาคค่ำ “ดนตรีมีสุข” เวลา 17.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการภาค 3350 ท่านมิตสึกากะ อิดะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภาคค่ำ “ดนตรีมีสุข” และได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการภาครับเลือก ท่านภัทร์ศรี สุวิมล นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี นางจิราวรรณ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์   นายปัญญา ใช้เฮง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสมบุรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี สาธารณุสขจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาล 6 แห่ง ภาคเอกชน กลุ่มโรงงาน มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว กิจกรรมในงาน มีการร้องเพลงการกุศล และกิจกรรมบนเวที การประมูลเสื้อฟุตบอลดารา จากทีมดารา ช่อง 7 สี

 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ฟุตบอลดารา   #VIP สิงห์บุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.