เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)โคราช จัดงานสืบสานตำนานข้าว ในรอบ 10 ปี หลังเจอพิษโควิดเล่นงาน


24 ม.ค. 2566, 09:23โคราช จัดงานสืบสานตำนานข้าว ในรอบ 10 ปี หลังเจอพิษโควิดเล่นงาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนเทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.นม.เขต.2 อำเภอโนนสูง พันตำรวจเอกสัญชัย พิสัยพันธุ์ ผู้กำกับการสภ. โนนสูง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานแถลงข่าววันเข้าอำเภอโนนสูงประจำปี 2566 สืบสานตำนานข้าวชาวโนนสูง โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกันนายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอโนนสูง ในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้แถลงข่าวการจัดงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566 "สืบสานตำนานข้าวชาวโนนสูง" ในวันนี้ อำเภอโนนสูง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมามีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 37 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 714 ตารางกิโลเมตรหรือ 446,250ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 ของจังหวัดนครราชสีมา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 323,358.25ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 282,280 ไร่ จึงอาจกล่าวได้ว่า อำเภอโนนสูงเป็นอำเภอที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวอำเภอโนนสูง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น ดังคำขวัญอำเภอโนนสูงที่ว่า "ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบราณคดี อารยธรรม สามพันปี เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง "กลาง"


ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายของอำเภอโนนสูง จึงได้กำหนดจัดงานวันข้าวอำเภอโนนสูง ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกในรอบ 10 ปี จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสูง พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง มาเที่ยวงานวันข้าวอำเภอโนนสูง โดยในงานมี กิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดริ้วขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อำเภอโนนสูงทั้ง 18 แห่ง การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผลทางการเกษตร การประกวดธิดาข้าว การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นิทรรศการและการจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะให้คณะกรรมการท่านอื่นๆได้เล่าถึงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมในลำดับต่อไป


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.