เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มทบ.44 จัดงานเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 (เก็บตกวันกองทัพไทย)


19 ม.ค. 2566, 15:36มทบ.44 จัดงานเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 (เก็บตกวันกองทัพไทย)

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 มาเป็นประธานในพิธี พร้อม คุณพิไลพรรณ ศรีหิรัญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.44 นาย วิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพพลพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดได้กล่าวโอวาทว่า

เพื่อนทหารที่รักทุกท่าน

เป็นวันสำคัญของคนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณถึงวีรกรรมความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพมีเอกราชในราชอาณาจักรจนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทยมาจวบถึงวันนี้และในวันนี้ทหารทุกเหล่าทัพจะต้องเข้าร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลอันถือเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพและเป็นหลักชัยอยู่ท่ามกลางทหารทั้งปวงขอให้ทหารทุกท่านจองยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ปฏิญาณที่ได้ให้ไว้โดยเคร่งครัดและมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นปัจจัยสำคัญของบ้านเมืองที่ทหารจะต้องรักษาไว้เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้มีความถูกต้องด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมีความสามัคคีเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาในการทำความดีพร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้มีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนการดำเนินภารกิจของกองทัพไทยให้บรรลุความสำเร็จและสร้างเสริมประเภทชาติให้มีความผาสุขร่มเย็นสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป

และในโอกาสอันเป็นวันสำคัญนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบรมเดชานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบารมีแห่งบูรพมหากษัตริยานิราชทุกพระองค์เดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนทหารที่รักทุกท่านตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นกำลังสำคัญของกองทัพไทยในการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงและวัฒนาสถาพรสืบไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร   #วันกองทัพไทย  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.