เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กำนันตำบลช่องสะเดา ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหากรณีพบบุคคลต้องสงสัย


18 ม.ค. 2566, 21:14กำนันตำบลช่องสะเดา ประชุมหารือแนวทางการแก้ไข ป้องกันปัญหากรณีพบบุคคลต้องสงสัย
วันที่  18 มกราคม  2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บริเวณที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์  สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนท่าทุ่งนา ร่วมกันพูดคุยหารือ แนวทางการแก้ไข ป้องกัน ปัญหากรณีพบบุคคลต้องสงสัย  เข้าไปบริเวณสถานีถ่ายทอดวิทยุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขาท่ากะทิ)  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ หมู่ที่ 3 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

การทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา เพื่อป้องกันและยับยั้งไฟป่า ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกรณีเกิดไฟป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน ระหว่างพื้นที่ตำบลช่องสะเดาถึงตำบลวังด้ง เพื่อความสะดวกสบายของผู้สัญจรไป-มา และความปลอดภัยบนท้องถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  ระหว่างคนกับช้าง ลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  


 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.