เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 4 ม.ค. 66 คงที่ !


4 ม.ค. 2566, 09:31"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 4 ม.ค. 66 คงที่  !
วันที่ 4 มกราคม 2566 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.27 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 29,850.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 29,950.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 29,319.44 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 30,450.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง คงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.