เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก


26 ก.ย. 2562, 09:08ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ชื่นชมบทบาทไทยในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 พบปะหารือกับนายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 ทั้งนี้ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ชื่นชมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนและบทบาทที่เด่นชัดของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งส่งผลในการเสริมสร้างบทบาทของเวทีระหว่างประเทศ โดยสองฝ่ายสนับสนุนหัวข้อหลักการอภิปรายทั่วไปในปีนี้ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องที่เป็นหัวใจของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเน้นคนเป็นศูนย์กลางด้านนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าประเทศไทย ได้ยึดถือแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดนี้กับประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ไทยก่อตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเมื่อปี 2561 เพื่อมอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส โดยเป็นโครงการที่ UNESCO ชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDG4)ในเรื่องการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขอบคุณไนจีเรีย สำหรับการสนับสนุนไทยให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมกราคม ปี 2563 และขอให้เชื่อมั่นว่าไทยพร้อมแสดงบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ ทำงานเสริมกันและกันให้เกิดผลลัพธ์ที่ทวีคูณ ทั้งนี้ไทยสนับสนุนการสอดประสานกันของสมัชชาสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงฯ (UNSC) และไทยสนับสนุนการมีผู้แทนของประเทศแอฟริกาใน UNSC เพื่อจะได้มีความสมดุลในการเป็นตัวแทนภูมิภาคมากขึ้น


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.