เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.อนุมัติให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล


29 พ.ย. 2565, 16:41ครม.อนุมัติให้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล
วันนี้ ( 29 พ.ย.65 ) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 29 พ.ย. 65 ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ศ.... เพื่อเป็นที่ระลึกที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) จะครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 24 ธ.ค. 65 นี้

โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจะเป็นโลหะสีขาว(ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ซึ่ง บช.น. ได้ขอความร่วมมือกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังในการจัดทำ วัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ เป็นที่ระลึกการครบรอบ 100 ปี บช.น.  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ บช.น.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเหรียญตามแบบที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมดมาจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำหรับแบบเหรียญกษาปณ์ ด้านหน้า  กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมวงศ์ และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงกุณฑล ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสายสร้อย พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่9 ชั้นที่1 และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่10 ชั้นที่1 ภายในขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ ข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"

ด้านหลัง  กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล" เบื้องล่างมีข้อความ "๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.