เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ชูผ้าไหมไทยเป็น Soft power ของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์


29 พ.ย. 2565, 11:40นายกฯ ชูผ้าไหมไทยเป็น Soft power ของประเทศ ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์
วันนี้(29 พ.ย. 65)  เวลา 09.10 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกิตติ ประทีปปนาฎศิริ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมวัฒนธรรมไทย พร้อมคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (The 3d international Thai Silk Fashion Week 2022) จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในนามรัฐบาล และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศให้มีรายได้และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ด้วยเส้นทางไหมไทย ที่ก่อเกิดด้วยพระวิริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ดีไซน์เนอร์ต่างชาติออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัย เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นเส้นทางการขยายความร่วมมือทางการทูตผ่านผ้าไหมไทยที่สามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติ ทุกวัฒนธรรมทั่วโลก นอกจากนี้ ผ้าไหมไทยยังเป็น Soft power อีกด้านของประเทศที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ และยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้ออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคด้านการออกแบบกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศ ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วย


สำหรับภายในงานแฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 (The 3d international Thai Silk Fashion Week 2022) จะมีการเชิญชวนดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศให้ออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติหรือชุดร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคาดว่าจะใช้ผ้าไหมสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวนประมาณ 9,000 เมตร และนำเสนอผลงานชุดผ้าไหมไทยในรูปแบบของแฟชั่นโชว์ โดยมีการเชิญชวนดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากนานาประเทศกว่า 60 ประเทศเข้าร่วมโครงการ เพื่อทำการออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติ หรือชุดร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังมีผลงานชุดผ้าไหมในรูปแบบของแฟชั่นโชว์และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่หมู่บ้านผ้าไหมทั่วประเทศ ออกบูธจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร การจัดสัมมนาให้กับนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคด้านการออกแบบกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ การจับคู่ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการสิ่งทอของประเทศไทยกับดีไซน์เนอร์จากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.