เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)



"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 29 พ.ย. 65 ลดลง 200 บาท !


29 พ.ย. 2565, 09:33



"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันที่ 29 พ.ย. 65 ลดลง 200 บาท  !





วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 29,450.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 29,550.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 28,925.28 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 30,050.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 200 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา
 





คำที่เกี่ยวข้อง : #ราคาทอง   #ทอง   #ONBnews   #โอเอ็นบี นิวส์   #ข่าว   #ออนไลน์  




Recommend News
















©2018 ONBNEWS. All rights reserved.