เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)หอการค้าไทย ประเมินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค เกิดเงินหมุนเวียนทันทีกว่าหมื่นล้านบาท


27 พ.ย. 2565, 15:57หอการค้าไทย ประเมินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค เกิดเงินหมุนเวียนทันทีกว่าหมื่นล้านบาท
วันนี้ ( 27 พ.ย.65 ) นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ของไทยในปีนี้ ผู้นําจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้มีโอกาสมาพบปะกันและได้มีการรับรองเป้าหมายกรุงเทพฯ (Bangkok Goals) ที่นํา BCG เป็นวาระสําคัญของเอเปค พร้อมผลักดันความตกลงการค้าเสรีเอเซีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP ให้เกิดขึ้นจริง ภายใน 4 ปี

นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ประเทศ ที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลคือ ซาอุดีอาระเบียและฝรั่งเศส เข้าร่วมด้วย ถือเป็นความสำเร็จอย่างมาก โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า ในช่วง APEC เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทันทีกว่า 1 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจากนี้ไปจะมีเงินลงทุนมาจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย รวมกว่า 6 แสนล้านบาท

นายสนั่น กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนต่อคือ การนำ BCG Model มาทําให้เกิดขึ้นจริง โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการได้จริง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดทําร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ

นอกจากนี้ จะร่วมกับ BOI ดึงดูดชาวต่างชาติมาลงทุนให้มากขึ้นด้วย โดยขณะนี้พื้นที่การลงทุนที่สําคัญของไทยใน EEC มีความพร้อมในการรองรับการลงทุนตรงจากทั่วโลกได้อย่างทันที อย่างไรก็ตาม ภาคอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเร่งปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่เอื้อและอํานวยความสะดวกต่อการลงทุน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยความเหมาะสม เพื่อให้คนในชาติได้มีส่วนในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน

หอการค้าไทย ประเมินว่า GDP ของไทยในปี 2566 จะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 - 4 ต่อปี และภาคการส่งออกจะสามารถเติบโตได้ร้อยละ 3 - 5 ภายใต้การทำงานเชิงรุกของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันผลักดัน

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.