เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ กดปุ่มเริ่มโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีแล้ว พร้อมแนะวิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงิน หวังยกระดับคุณภาพชีวิต


25 พ.ย. 2565, 14:59นายกฯ กดปุ่มเริ่มโอนเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีแล้ว พร้อมแนะวิธีตรวจสอบสถานะการโอนเงิน หวังยกระดับคุณภาพชีวิต
วันนี้ (25 พ.ย. 65) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ให้มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต   ป้องกันความเสี่ยงในการจำหน่ายผลผลิต พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566 รวมทั้งมีมาตรการคู่ขนานเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำควบคู่กัน 3 โครงการได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ซึ่งได้ดำเนินการมาตลอด 3  ปีที่ผ่านมา และในปีนี้เป้าหมายการส่งออกข้าวไทยจะสูงถึง  7.5 ล้านตัน

น.ส.ทิพานัน  กล่าวว่า โดยล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติ  หรือ นบข. ได้เป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/2566  แบบกดปุ่มเข้าบัญชีโดยตรงแล้ว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา จึงแจ้งข่าวให้พี่น้องเกษตรกรอย่าลืมตรวจสอบสถานะการโอนเงินสำหรับวิธี ตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2565/2566 สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com  ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธ.ก.ส. และกรอกเลขบัตรประชาชน  13 หลัก โดยระบบจะแจ้งผลการรับเงินว่า จะได้รับเงินจากโครงการประกันรายได้ข้าว 2565/66 เข้าเลขที่บัญชีธนาคารใด สาขาใด พร้อมวันที่โอน  และสถานะการโอนว่า สำเร็จ/หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และนอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ บริการเตือนเงินเข้า เงินออก ผ่านบริการ sms alert (แจ้งเตือนผ่าน เอสเอ็มเอส) สมัครใช้บริการได้ที่สาขาบริการเตือนเงินเข้า เงินออก ทางไลน์ ผ่านบริการ BAAC Connect สมัครได้ที่ ไลน์ BAAC Family หากเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ทำการเกษตรของท่านฯ


"รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์มุ่งมั่นให้เกษตรกรมีความสะดวกได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง ขจัดการทุจริตคอรัปชั่นและยังเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยให้สามาถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวนาไทย และเป็นกำลังใจในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ในการประชุมเอเปค 2565 คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจแบบ BCG และมุ่งมั่นผลักดันจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการข้าวให้ "ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก" เพื่อการก้าวไปสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้ BCG Model ด้วย" น.ส.ทิพานัน กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.