เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)มติเอกฉันท์ ! ร่าง พ.ร ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ - รอลุ้น วินิจฉัย ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 30 พ.ย. นี้


23 พ.ย. 2565, 14:51มติเอกฉันท์ ! ร่าง พ.ร ป.พรรคการเมือง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ - รอลุ้น วินิจฉัย ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. 30 พ.ย. นี้
วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 เสียง ว่า ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 77 คนได้เข้าชื่อยื่นผ่านประธานรัฐสภา ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยประธานรัฐสภา ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อวันที่  29 ส.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องเมื่อวันที่ 21 ก.ย. พร้อมมีคำสั่งแจ้งผู้ร้อง และผู้ถูกร้องให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาสำหรับประเด็นตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 ของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค เดิมปีละไม่เกิน 100 บาท เหลือไม่เกิน 20 บาท ตลอดชีพลดเหลือไม่เกิน 200 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท ซึ่งส.ว.ที่เข้าชื่อยื่นคำร้องเกรงว่าจะเป็นการเปิดให้เกิดนายทุนครอบงำและไม่เป็นพรรคของประชาชน  และตัดคุณสมบัติผู้ต้องคดีอาญา การฉ้อโกง ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน หากคดีไม่ถึงขั้นติดคุกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้

ประเด็นการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ที่แก้ไขให้สามารถเลือกผู้สมัครได้จากเดิมที่จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งส.ว.ที่เข้าชื่อยื่นคำร้องมองว่า อาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้แต่ละเขตเลือกผู้สมัคร ประกอบกับการให้เลือกบุคคลจากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครคัดเลือกมา ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจะขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัคร รวมทั้งการตัดเรื่องห้ามสมาชิกเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้อิทธิพลข่มขู่ในการเลือกผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ  


สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ  และประธานรัฐสภาจะส่งร่างฯ ให้นายกรัฐมนตรี   เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่…) พ.ศ….ที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 105 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส (ฉบับที่.. ) พ.ศ. ….  มาตรา 25 และ มาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 มาตรา 94 หรือไม่  และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในวันที่ 30 พ.ย. เวลา 09.30 น.


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.