เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) " มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยราษฏรประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2,100 ชุด


25 ก.ย. 2562, 08:41"มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) " มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยราษฏรประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ  จำนวน 2,100 ชุด
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  โดยได้ถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 ชุด  และมอบให้การช่วยเหลือแก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขต อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  จำนวน  1,000 ชุด  โดยมี นางชุติพร  วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฏรมาร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอกันทรารมย์ กล่าวว่า  อ.กันทรารมย์ ได้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินของราษฏร ส่งผลให้ราษฏรได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร พืชสวนไร่นาถูกน้ำท่วม 24,000 ไร่ เกษตรกร 3,200 ราย ในพื้นที่ 13 ตำบล 84 หมู่บ้าน ด้านที่อยู่อาศัย บ้านเรือนราษฏรได้รับผลกระทบ จำนวนกว่า 700 ครัวเรือน 2,100 คน ด้านปศุสัตว์ ต้องอพยพโค กระบือ สุกร เป็ดไก่ กว่า 2,400 ตัว ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงตามลำดับ  ราษฏรส่วนใหญ่ได้กลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนแล้ว มีเพียง 2 ครัวเรือนที่ยังกลับเข้าบ้านพักอาศัยไม่ได้ ยังต้องพักอาศัยอยู่ที่วัดบ้านทาม  ต.ทาม  อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้นำเอาถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,050 ชุด ไปมอบให้การช่วยเหลือราษฏร รวมทั้งถวายพระสงฆ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่หอประชุมที่ว่าการ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รวมถุงยังชีพพระราชทานให้ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2,100 ชุด ทำให้พสกนิกรชาว จ.ศรีสะเกษ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


 

 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.