เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทบ. แต่งตั้ง "นิรันดร ศรีคชา" นั่งเก้าอี้โฆษกกองทัพ หนุนงานประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ปีสุดท้ายของ "บิ๊กบี้" ก่อนเกษียณ 66


29 ก.ย. 2565, 13:38ทบ. แต่งตั้ง "นิรันดร ศรีคชา" นั่งเก้าอี้โฆษกกองทัพ หนุนงานประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ปีสุดท้ายของ "บิ๊กบี้" ก่อนเกษียณ 66
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65  พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพ ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 พร้อมกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านได้รับเกียรติและความไว้วางใจในการทําหน้าที่เป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา กองทัพบกมีกำลังพลและหน่วยงานครอบคลุมการทำงานทั้งประเทศ บางครั้งอาจมีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทบ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาทีมโฆษกกองทัพบก ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพบกว่ามีความตั้งใจ และนำเสนอข้อเท็จจริงและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกทั้งสิ้นนอกจากนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกสํานักที่ได้นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน สร้างความรักความสามัคคี และบรรยากาศที่ดีในประเทศ อีกทั้งเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนในการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความผาสุกของประชาชนชาวไทยตลอดไป


สำหรับ พล.อ.สันติพงศ์ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ จึงถือเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยมีรายงานว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้แต่งตั้งทีมโฆษกฯ ใหม่ โดยให้ พล.ท.นิรันดร ศรีคชา ว่าที่รอง เสธ.ทบ. เป็น โฆษกกองทัพบก พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง ว่าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล (พล.ต.) ยังทำหน้าที่รองโฆษก ทบ. นอกจากนั้น ยังมีทีมโฆษกฯหญิงชุดเดิม ช่วยงาน ได้แก่ พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ เป็น ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พ.ท.หญิง พัชรินทร์ จันทร์อาสา เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พ.ท.หญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม เป็นผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.