เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.เมืองชุมพร จัดอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ


9 ก.ย. 2565, 15:22อ.เมืองชุมพร จัดอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ
วันนี้ (9 ก.ย. 65) ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ ประธานจัดตั้งกองทุนพัฒนาและบำรุงรักษา พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวชุมพร ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร โดยพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ เคยเป็นห้องพักพระอิริยาบถ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ได้เสด็จมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดชุมพร จึงได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ร.9 ขึ้น และในครั้งนี้ได้มีการอัญเชิญพระบรมรูปหล่อเท่าพระองค์จริงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร มาประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าว

นายสุชาติ แก้วนาโพธิ์ ประธานจัดตั้งกองทุนพัฒนาและบำรุงรักษา พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 เปิดเผยว่า ประวัติความเป็นมาของ พิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 แห่งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทรงงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดชุมพร จากการเกิดพายุโซนร้อนซีตาร์ พัดผ่านจังหวัดชุมพรเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2540 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานโครงการแก้มลิง เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองชุมพรขึ้น ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับทรงงาน ณ ห้องพักพระอิริยาบถ ศาลากลางจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการย้ายศาลากลางจังหวัดชุมพรไปที่ศูนย์ราชการเขาสามแก้ว โดยห้องพักพระอิริยาบถแห่งนี้ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพรจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ดำเนินการปรับปรุงเป็นห้องทรงงาน เพื่อแสดงให้พสกนิกรปวงชนชาวไทย ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจ ที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดชุมพรอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันจังหวัดชุมพร ได้อัญเชิญพระบรมรูปหล่อเท่าพระองค์จริงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร มาประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ห้องพักพระอิริยาบถเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 แห่งนี้ และเปิดให้พสกนิกรได้เข้าเยี่ยมชม

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.