เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ห่วงภาวะลองโควิด แนะสธ.ให้ความรู้ ย้ำเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิได้


15 ส.ค. 2565, 17:40นายกฯ ห่วงภาวะลองโควิด แนะสธ.ให้ความรู้ ย้ำเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิได้
วันนี้ ( 15 ส.ค.65 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า   พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่ (15 สิงหาคม 2565) ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,663 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,663 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,398,653 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,335 ราย หายป่วยสะสม 2,401,480 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 20,256 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 10,160 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ  รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 937 ราย   ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากกระทรวงสาธารณสุข ความห่วงใยถึงผู้หายป่วยแล้ว อาจพบภาวะลองโควิด (Long Covid) ซึ่งเป็นภาวะที่พบในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด-19 และรักษาจนหายแล้ว  มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองหากเกิดภาวะดังกล่าว เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย สมองล้า หัวตื้อ (brain fog) หายใจติดขัด และอาจมีอาการอื่น ๆ ประกอบ เช่น เจ็บหน้าอก ปวดศีรษะ ท้องเสีย อย่างไรก็ตามอาการลองโควิด (Long Covid) จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามระยะเวลาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสำหรับผู้สงสัยว่ามีอาการ Long Covid ในกทม. สามารถสอบถามและเข้ารับบริการ ปรึกษา ผ่านคลินิก (Long Covid) ติดตามอาการแบบ One Stop Service ผ่านศูนย์ BFC ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ และ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หรือบริการผ่าน App "หมอ กทม." ซึ่งจะครอบคลุมการให้คําปรึกษา การตรวจประเมิน การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจพิเศษ การวินิจฉัย การดูแลรักษา ติดตามอาการ รวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีจําเป็น) โดยเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิของผู้ป่วยได้ Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.