เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ หนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น "บาราโหม" ปัตตานี ใช้ Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น


13 ส.ค. 2565, 10:13นายกฯ หนุนวิสาหกิจสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ชื่นชมกลุ่มวัยรุ่น "บาราโหม" ปัตตานี ใช้ Soft power สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น
วันนี้(13 ส.ค. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผลักดันนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มุ่งส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ครัวเรือน และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนหลายแห่ง เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคือกำลังหลัก และมีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการได้อย่างทัดเทียมผู้ชาย โดยภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดการดำเนินกิจการให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นนางสาวรัชดา ได้กล่าวถึง การเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหม พลาซ่า  ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อเร็วๆนี้ และได้บอกกล่าวถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อประชาชนด้วย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยพลังผู้หญิงคนรุ่นใหม่ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ครบวงจรและใช้ศักยภาพพื้นที่อย่างเต็มที่ ครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่หลายร้อยปี สมัยเจ้าเมืองปัตตานีพระองค์แรกที่นับถือศาสนาอิสลาม และสถาปนาเมืองปัตตานีเป็น "นครปาตานีดารุสลาม" ศึกษาวิถีชาวพุทธ-มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน มีการท่องเที่ยวธรรมชาติ นั่งเรือชมป่าโกงกางและดูวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน มีร้านอาหารรสชาติท้องถิ่นดั้งเดิม คนทำงานในร้านรายได้ดี จากที่เคยไปทำงานร้านต้มยำกุ้งฝั่งมาเลเซีย ขณะนี้มีความสุขมากและไม่คิดจะกลับไปอีกแล้ว มากไปกว่านั้น ที่นี่ยังมีร้านขายสินค้าผ้าบาติกและของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์บาราโหม โดยรายได้จากการขายอาหารและสินค้าทุกชิ้น จะจัดสรรเพื่อการกุศลช่วยเหลือเด็กกำพร้าในพื้นที่ และก่อนกลับ กลุ่มสตรียังได้ฝากเสื้อเชิ้ตผ้าบาติกตัดเย็บสวยงาม ย้อมสีด้วยกาบมะพร้าวเพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรีด้วย


"ท่านนายกฯ ชมว่าเสื้อสวย ตัดได้พอดีตัว มีเอกลักษณ์ ลวดลายเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ ท่านยังฝากชื่นชมในความสามารถของกลุ่มสตรีคนรุ่นใหม่ ที่รวมตัวกันเข้มแข็งตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการใช้ Soft power ของท้องถิ่นเป็นจุดขายในการสร้างรายได้แก่พื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมาก ทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นในพลังสตรีในการสร้างเศรษฐกิจ ประเทศไทยของเรามีตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพผู้หญิงในการเป็นผู้ประกอบการขนาดต่างๆ มีกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนสตรี สตรีพิการและสตรีที่อยู่ในสถานะเปราะบาง ในทุกภูมิภาค ทั้งด้านการเสริมความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การเงิน แหล่งลงทุน การเข้าถึงตลาด เป็นต้น พลังของสตรีจะช่วยลดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน" นางสาวรัชดา กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.