เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ หนึ่งในปัจจัยให้ไทยพ้นวิกฤตโควิด-19


27 มิ.ย. 2565, 15:25นายกฯ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ หนึ่งในปัจจัยให้ไทยพ้นวิกฤตโควิด-19
วันนี้ ( 27 มิ.ย.65 ) ​นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเเรมพูลแมน จี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ ผู้เเทนจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม พบว่าความร่วมมือระหว่างประเทศ  เป็นกลไกสำคัญและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 ของไทยที่ผ่านมา โดยไทยได้รับการสนับสนุนยาและวัคซีนจากต่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ะระบาดหนัก พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผลให้ไทยผ่านพ้นวิกฤตช่วงนั้นมาได้ โดยนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาต่อยอดความสำเร็จนี้ เพื่อขยายขอบเขตความร่วมระหว่างประเทศให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นอีกระดับและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติทั้งนี้  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นแผนระยะที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีแผนแม่บทที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีเป็นหลัก รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามภารกิจกรมควบคุมโรคที่ใช้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มียุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและพัฒนาความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1,735 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 1,734 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 15 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัว 22,895 ราย และมียอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 2,138 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 610 ราย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.