เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 14 เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ "สมดุล ยั่งยืน เสมอภาค"


23 มิ.ย. 2565, 11:27นายกฯ พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 14 เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ "สมดุล ยั่งยืน เสมอภาค"
วันนี้(23 มิ.ย. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมในกรอบ BRICS Summit ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ การประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาของโลก (High-level Dialogue on Global Development) ระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market and Developing Countries : EMDC) รวมทั้งร่วมกล่าวถ้อยแถลง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตามคำเชิญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้นำของกลุ่มประเทศ BRICS ผู้นำประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs) เข้าร่วมการประชุมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า BRICS เป็นกลุ่มความร่วมมือที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และได้จัดการประชุมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ซึ่ง BRICS เป็นอักษรย่อของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน BRICS คุณภาพสูงสู่ศักราชใหม่แห่งการพัฒนาระดับโลก" (Foster High-quality BRICS Partnership: Usher in a New Era for Global Development)


ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ BRICS มีสัดส่วนของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คิดเป็น 1 ใน 4 ของโลก และมีตัวเลขการค้าคิดเป็นสัดส่วน 16% ของการค้าโลก

โดยนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในการฟื้นตัวจากโควิด-19 อย่างสมดุลและยั่งยืน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG Model) และเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระดับโลกอย่างเสมอภาคและสมดุล


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.