เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เปิดสภาวันแรก! "ชวน" งานชุก ขอเพิ่มประชุมวันศุกร์ ขยายเวลาเลิกถึง 3 ทุ่ม


25 พ.ค. 2565, 15:20เปิดสภาวันแรก! "ชวน" งานชุก ขอเพิ่มประชุมวันศุกร์ ขยายเวลาเลิกถึง 3 ทุ่ม
วันนี้ ( 25 พ.ค.65 ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันแรกของการประชุมสมัยสามัญทั่วไป นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 09.30 น. โดยช่วงแรกเป็นการเปิดโอกาสให้ ส.ส.ได้หารือถึงปัญหาในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชน

โดยนายชวน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีกฎหมายค้างจากสมัยประชุมที่ผ่านมาอยู่ไม่มากนัก ก็จะพยายามพิจารณาให้จบในสมัยประชุมนี้ แต่เนื่องจากในสมัยประชุมนี้มีวาระพิจารณาจำนวนมาก ทั้งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่31พ.ค. - 2มิ.ย.นี้ รวมถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เบื้องต้นจึงขอให้เพิ่มวันประชุม ทุกวันศุกร์ เดือนละ2ครั้งอย่างน้อย ขณะที่สัปดาห์ใดไม่มีประชุมในวันศุกร์ ก็จะขอเพิ่มชั่วโมงประชุมออกไป1-2ชั่วโมง จากเดิมเลิกประชุม19.00น. เป็นเลิกประชุม21.00น. โดยไม่ต้องเพิ่มวันประชุม เพื่อให้สมาชิกกลับไปลงพื้นที่ทำงาน ส่วนมาตรการป้องกันโควิด-19 ยังคงเดิม คือสวมหน้ากากอนามัยเข้มงวด แต่ลดหย่อนความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ปรึกษาหารือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้มีการทบทวนการใช้งานของสโมสรรัฐสภา โดยเห็นจากข่าวว่า มีทั้งลู่วิ่ง สปา ห้องซ้อมลีลาศ ซึ่งสภาแห่งนี้ไม่ได้มีที่ไว้ให้พวกเราเอ็นเตอร์เทน แต่เป็นสถานที่ทำงาน ดังนั้นการจะใช้เวลาของเราและทรัพยากรของรัฐสภา รวมถึงภาษีของประชาชนไปทำเช่นนั้น เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ซึ่งการมีสโมสรสามารถทำได้ แต่ขอให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ที่ผ่านมาพยายามผลักดัน เรื่องห้องการให้นมบุตรที่ยังไม่มี รวมถึงห้องทำงานของเจ้าหน้าที่สภาฯ ขณะนี้ก็ยังไม่เพียงพอ

นายศิริพงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย หารือที่ประชุม ว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ถึงปัญหาปุ๋ยราคาแพง ทำให้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรพี่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน จีนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะที่ผลทะลายปาล์มราคาปรับลดลง จากกิโลกรัมละ 12 บาท เหลือกิโลกรัมละ 9 บาท สวนทางกับราคาน้ำมันพืชที่ราคาสูงขึ้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเข้าไปตรวจสอบดูแลด้วย


นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย หารือถึงปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการเกษตรของประชาชน อำเภอเมือง และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งลักษณะส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำนา ปลูกอ้อย จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ บ้านโนนก้านตรง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิได้ออกแบบการก่อสร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงอยากให้กระสอบเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานพิจารณาจัดสร้างโดยเร็ว รวมทั้งปัญหาลำน้ำกำหลง หนองจั่น และลำห้วยหนองบอน ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร อุปโภคและเลี้ยงสัตว์ได้ ขอให้กรมชลประทานเรื่องขุดลอกด้วย

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ราคาปุ๋ย ที่มีราคาแพง ทำให้ชาวนาในจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงพื้นที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบ จนไม่สามารถทำนาได้ ต้องชะลอการทำนา เนื่องจากไม่มีเงินซื้อปุ๋ย เช่นเดียวกับนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ขอให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือควบคุมต้นทุนการผลิต และช่วยเหลือเพิ่มค่าปลูกให้เกษตรกรจากเดิมไร่ละ 1,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมเขื่อนบริเวณตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชยโย จังหวัดอ่างทอง ที่ชำรุดเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ที่ยังไม่มีการซ่อมแซม เพราะชาวบ้านกังวลจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.