เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)“อนุทิน” เตรียมนำคณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. นี้


21 พ.ค. 2565, 15:21“อนุทิน” เตรียมนำคณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. นี้
วันที่ 21 พ.ค. 65 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกำหนดนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งครั้งนี้จะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วม  

ในการประชุม WHA จะเป็นโอกาสที่ผู้แทนประเทศสมาชิกจะได้หารือแลกเปลี่ยนในวาระสำคัญด้านสุขภาพ และ สาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมภายใต้หัวข้อ Health for Peace, Peace for Health และในโอกาสนี้มีกิจกรรมคู่ขนานที่รองนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอผลสรุปจากกิจกรรมการประเมินสถานการณ์การรับมือกับโรคระบาดในประเทศไทยซึ่ง WHO  ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นประเทศต้นแบบลำดับที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรมนอกจากนี้ ยังมีกำหนดการสำคัญที่รองนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมคือการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่ WHO ซึ่งนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Tedros Adhanom Ghrebreyesus)  ผู้อำนวยการใหญ่ WHO คนปัจจุบันเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อโดยประเทศสมาชิกให้ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมการเลือกตั้งนายอนุทิน จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในนามของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากการเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิก WHO แล้ว รองนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้แทนองค์กรและจากประเทศต่างๆ อาทิ หารือกับนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ในประเด็นการดำเนินการตั้งสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ในประเทศไทย การประเมินสถานการณ์การรับมือกับโรคระบาด หรือ Universal Health Preparedness Reviews : UHPR ในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการเตรียมการจัดประชุม APEC High-Level Meeting on Health and the Economy (HLM) ครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทย  


นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐบาลไทยกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หารือร่วมกับ รมว.สาธารณสุขคาซัคสถาน ในประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2566 รวมถึงหารือกับรมว.สาธารณสุขมาเลเซีย ในประเด็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับมาเลเซีย และประเด็นความคืบหน้านโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ในประเทศไทย 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.