เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโควิด-19 หากถูกเลิกจ้างเพราะเหตุติดเชื้อโควิด-19 มีสิทธิได้รับค่าชดเชย


18 พ.ค. 2565, 11:42นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยโควิด-19 หากถูกเลิกจ้างเพราะเหตุติดเชื้อโควิด-19 มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
วันนี้(18 พ.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำทุกภาคส่วนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19  ทุกกลุ่ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ต้องได้รับความเป็นธรรม  โดยเฉพาะ แรงงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบการค่างๆ  เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า  กรณีหากนายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และสั่งให้ลูกจ้างกักตัว ณ ที่พักอาศัยเพื่อเฝ้าดูอาการ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ไม่ไช่การขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่  แต่นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือหยุดพักผ่อนประจำปีได้ รวมไปถึงสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์ ด้วยเหตุที่ลูกจ้างเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพราะหากไม่ดำเนินการอาจเป็นอันตรายและกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่น หรือกระทบต่อกิจการของนายจ้างได้
 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือหากสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โทร 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยวันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 5,633 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,632 ราย และ ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ  1 ราย รวมผู้ป่วย สะสม 2,165,175 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 8,042 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,129,638  ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 60,883 ราย และเสียชีวิต 45 รายทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย  เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.