วันที่ 29 ก.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsหมอกควัน "อินโด" ปกคลุมยะลา เริ่มกระทบกลุ่มเสี่ยง "เด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ" จับตาใกล้ชิด


11 ก.ย. 2562, 14:32หมอกควัน "อินโด" ปกคลุมยะลา เริ่มกระทบกลุ่มเสี่ยง "เด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ" จับตาใกล้ชิด
สภาพอากาศในจังหวัดยะลา เช้าวันนี้ 11 กันยายน 2562 หลังมีฝนตกในพื้นที่ทำให้หมอกควันที่เข้าปกคลุมท้องฟ้าในพื้นที่เขตเมืองยะลา เมื่อสองถึงสามวันก่อนเบาบางลง โดยพบว่าเริ่มมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีขาวและมีแสงแดดในบางจุด ส่วนบางจุด โดยเฉพาะตามถนน ตามภูเขา ยังคงมีหมอกควัน ลักษณะเป็นฝุ่นละออง ขนาดเล็กสีขาวขุ่น เข้าปกคลุมทั่วท้องฟ้า

สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียและลมพัดพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมท้องฟ้า ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จะได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีหมอกควันที่เข้าปกคลุมท้องฟ้าในจังหวัดยะลา ยังมีระดับไม่รุนแรง ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป แต่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ควรใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันอาการระคายเคืองในระยะนี้ และควรงดออกกำลังกายในที่แจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์

อย่างใดก็ตามในระยะนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดยะลา ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันอย่างใกล้ชิดและมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ หน้ากากอนามัยไว้หากสถานการณ์รุนแรง พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดการเผาต่างๆ ในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองมากขึ้นกว่าเดิมและให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดRecommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.