เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 23 มี.ค. 65 ลดลง 100 บาท !


23 มี.ค. 2565, 09:32"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 23 มี.ค. 65  ลดลง 100 บาท !
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 30,350.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 30,450.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 29,804.56 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 30,950.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทอง ลดลง 100 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา

Recommend News

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.