เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ธนกร" เรียกถกโฆษกกระทรวง ย้ำสื่อสารเข้าถึงปชช.ก่อนศึกซักฟอก ย้ำนายกฯผลงานชัดเจน


7 ก.พ. 2565, 15:40"ธนกร" เรียกถกโฆษกกระทรวง ย้ำสื่อสารเข้าถึงปชช.ก่อนศึกซักฟอก ย้ำนายกฯผลงานชัดเจน
วันนี้ ( 7 ก.พ.65 ) เวลา 10.30 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ครั้งที่ 1/2565 โดยได้ให้นโยบายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำ การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นไปเพื่อชี้แจงแนวทางการทำงานของโฆษกกระทรวงให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าประชาชน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารถึงประชาชนต้องครอบคลุม และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งในโอกาสนี้ โฆษกรัฐบาลได้แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนทีครอบคลุม และแนวทางการทำงานของตนเอง กับโฆษกกระทรวง/ผู้แทน รวมทั้ง ร่วมประเมิน และรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันเพื่อพัฒนาการทำงานในอนาคต นายธนกร กล่าวว่า การทำงานที่ผ่านมาร่วมกับโฆษกกระทรวงทุกหน่วยงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากทุกหน่วยงาน จึงได้ใช้โอกาสนี้ ขอบคุณโฆษกกระทรวงทุกคน และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไปทั้งนี้ขอให้โฆษก กระทรวงทุกท่านเตรียมข้อมูลผลงานของรัฐบาลที่มีมาอย่างสม่ำเสมอนำเสนอได้ในเชิงประจักษ์นำมาสร้างการรับรู้แก่ประชาชน อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม ตามยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุก ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมไปถึงการทำงานในเชิงรุกสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน ที่ผ่านมานายกฯมีผลงานเป็นรูปธรรมมากมายและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ให้กับประชาชน แต่หลายครั้งจะถูกบิดเบือนจากบางกลุ่มจึงจำเป็นที่จะต้องชี้แจง นอกจากนั้นแล้วในประเด็นทางการเมืองก็จะมีการชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น อย่างไรก็ตามส่วนตัวตนมองว่าประชาชนยังให้การสนับสนุนนายกฯ เพราะที่ผ่านมาได้ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มที่Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.