เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ ขอทุกส่วนเข้มป้องกันโควิด-19 ยันติดตามแก้ปัญหาน้ำมันแพง-สินค้าแพงเร่งด่วน


20 ม.ค. 2565, 15:24นายกฯ ขอทุกส่วนเข้มป้องกันโควิด-19 ยันติดตามแก้ปัญหาน้ำมันแพง-สินค้าแพงเร่งด่วน
วันนี้ ( 20 ม.ค.65 ) เวลา 11.30 น. ณ บริเวณทางเชื่อมตึกภักดีบดินทร์และตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ว่า ที่ประชุม ศบค. ได้มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญคือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และการปรับมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงสิ่งที่สามารถดำเนินการได้โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการพิจารณาถึงเรื่องที่สามารถผ่อนคลายได้ก็จะดำเนินการให้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นมาอีก ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเสียหายได้ 

โดยตลอดระยะที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้สาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์แล้วยังสามารถควบคุมได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ แม้จะพบว่ามีสถิติการแพร่ระบาดสูงขึ้นแต่สถิติการเสียชีวิตก็ลดลง อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่อยากให้มีใครต้องเสียชีวิตแม้แต่เพียงคนเดียว วันนี้ที่ประชุม ศบค. จึงต้องมีการพิจารณาในหลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนคลายเรื่องของการรับนักท่องเที่ยว การประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ เป็นต้น โดยรายละเอียด โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติมให้รับทราบอีกครั้ง นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นในขณะนี้ว่า เป็นผลมาจากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมถึงเรื่องการเตรียมการรองรับก๊าซ LPG ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทำอย่างเต็มที่ โดยการหาเงินมาเพื่อที่จะทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เดือดร้อนมากนักขณะเดียวกันก็ติดตามสถานการณ์น้ำมันโลกในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมาพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งรัฐบาลพร้อมแก้ไขโดยต้องพิจารณาถึงงบประมาณที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ 

ทั้งนี้ ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะวันนี้มีหลายสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทั้งเงินกู้ เงินงบกลาง หรือเงินของกระทรวงนั้นก็ต้องนำมาแก้ไขความเดือดร้อน จึงขอให้เข้าใจรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่ ในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ทราบถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ช่วยกันทำงานร่วมกับรัฐมนตรีให้ดีที่สุดโดยโครงการต่าง ๆ ที่ออกไปต้องให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่


สำหรับกรณีราคาสินค้าแพงนั้น นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า วันนี้จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในเรื่องของน้ำมันปาล์มว่าจะดำเนินการอย่างไร และปัญหาอยู่ที่จุดใด อย่างไรก็ตามยังพอใจต่อสถานการณ์ของน้ำมันปาล์มที่ยังอยู่ในราคาที่ดี ซึ่งทำให้ความเดือดร้อนในภาคผู้ผลิต หรือเกษตรกรยังคงมีไม่มากนัก ทั้งนี้ ปัญหาสินค้าราคาแพงได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามในทุกเรื่องอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงในช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้ไปสำรวจจำนวนหมูต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในฟาร์ม และห้องเย็น พร้อมกับนายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินการให้ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยขออย่าใช้สถานการณ์นี้เป็นการฉวยโอกาส เพราะประชาชนกำลังเดือดร้อน ต้องร่วมใจกันเพื่อช่วยให้ประชาชนพ้นจากความเดือดร้อนให้เร็วที่สุด สำหรับมาตรการของรัฐต่าง ๆ ได้เตรียมจะทยอยออกมา เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีอยู่ด้วย


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.