เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)งานเข้า "พ่อ-แม่ 5 นายพราน" คดีล่าเสือโคร่ง กรมอุทยานฯ สั่งขับไล่-รื้อถอนบ้า พ้นเขต อช. ภายใน 30 วัน


18 ม.ค. 2565, 14:46งานเข้า "พ่อ-แม่ 5 นายพราน" คดีล่าเสือโคร่ง กรมอุทยานฯ สั่งขับไล่-รื้อถอนบ้า พ้นเขต อช. ภายใน 30 วัน
วันนี้ 18 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย "ทส.เป็นหนึ่งเดี่ยว" และ ทส. ยกกำลัง X ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามข้อสั่งการ ของนาย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ยกระดับการปฏิบัติการ ในการป้องกัน และปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่า ให้เด็ดขาด และเข้มข้น ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

ตามที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย นายรัชชานนท์ เจริญทรัพย์ อายุ 30 ปี นายศุภชัยเจริญทรัพย์ อายุ 34 ปี (สองพี่น้อง) อยู่บ้านเลขที่ 91/พ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายจอแห่ง ธนารักษ์ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/พ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นายกูกือ ยินดี อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/พ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ และนายโซว ไม่มีนามสกุล อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 /ซ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  ได้ถูกดำเนินคดี ในข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เสือโคร่ง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาอื่นๆอีกรวม 11 ข้อหา

 

ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน  หรือญาติหรือ บริวาร ที่อยู่อาศัย ในบ้าน หรือโรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ได้รับการผ่อนปรน ให้อยู่อาศัย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 แต่มติคณะรัฐมนตรี ด้านป้องกันพื้นที่ ป่าไม้และอื่นๆ ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้ามีการ กระทำการใดๆ อันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่ หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัย ที่ทำกินเพิ่มเติม หรือเป็นการทำลาย หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่า หรือสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการ ตามกฎหมายโดยเฉียบขาด และเพื่อป้องกัน มิให้มีการยึดถือครอบครอง พื้นที่ ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งให้ผู้กระทำความผิด ออกจากพื้นที่ ทำลาย รื้อถอน และหรือ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 การที่ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ได้กระทำการล่าเสือโคร่งที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้ สูญพันธุ์ หรือกระทำการ ผิดกฎหมายข้อหาอื่น ๆในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนญาติหรือบริวาร ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือโรงเรือนดังกล่าว รู้ หรือ ควรรู้ ในเรื่องดังกล่าว กับไม่ห้ามปราม การกระทำในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการฝ่าฝืนหรือผิดเงื่อนไข ตามมติ คณะรัฐมนตรี 30 มิ.ย. 2541ด้านป้องกัน

 

 เพราะฉะนั้น ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน หรือญาติ  หรือบริวาร ที่อยู่ในบ้านหรือโรงเรือนทั้ง 4 หลัง  จึงต้องออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และต้องทำลาย รื้อถอน บ้านหรือ โรงเรือน ทั้ง 4 หลัง ออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 ด้านป้องกัน ที่ได้บัญญัติไว้

 

 ดังนั้นวันนี้ตนจึงสั่งการให้นาย กมลาศ อิสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายศรันย์วุฒิ พรสรายุทธ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.18 (วังเกียง)และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวม 30 นาย ให้ไปติดประกาศคำสั่ง ให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คนหรือญาติหรือบริวาร ที่อยู่ในบ้าน หรือโรงเรือนทั้ง 4 หลัง ต้องออกไปให้พ้นเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและต้องรื้อถอน บ้าน หรือโรงเรือน ไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันนี้ (18 ม.ค.)

 

ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตาม พรบ. อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา 19 (1) ฐาน ยึดถือครอบครอง ที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000-2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลฎีกาได้เคยมีคำพิพากษา วางแนวเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า บุคคลใดถึงแม้อ้างว่า มาอยู่ก่อนหรืออยู่หลังประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หากมิได้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองโดยชอบกฎหมายในที่ดินนั้น ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยนานเพียงใดก็ตาม เทียบเคียงคำพิพากษาฎีกาที่ 2480/2541”  นายนิพนธ์ฯ กล่าว

(หมายเหตุจุดล่าเสือโคร่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ส่วนบ้านพักผู้ต้องหา 5 คน 4 หลัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม)

 

  


 


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.