วันที่ 27 ม.ค. 2565, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯ ประจวบ ปรับมาตรการช่วยเหลือ สถานบันเทิงเปิด "เป็นร้านอาหาร" แทนร้านเหล้า


12 ม.ค. 2565, 13:37ผู้ว่าฯ ประจวบ ปรับมาตรการช่วยเหลือ สถานบันเทิงเปิด "เป็นร้านอาหาร" แทนร้านเหล้า
วันที่ 12 ม.ค.65 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ผ่านระบบซูม ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด 19 ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนไม่ได้มีอาการรุนแรงไปกว่าสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่า จึงขอให้ประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ขอให้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอยู่ระหว่างการเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นนอกจากนี้ ที่ประชุมคณกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ยังได้มีการหารือการปรับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ จ.ประจวบฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุม โซนสีส้ม ให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือ ศบค.โดยล่าสุดได้มีการออกประกาศคำสั่งจังหวัด ให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือมาตรฐาน SHA PLUS ของ จ.ประจวบฯ ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก สามารถให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. จากเดิมที่อนุญาตให้ดื่มได้ถึงเวลา 22.00 น.และห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลังเวลา 21.00 น.ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่วนการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านสามารถทำได้ตามเวลาเปิดให้บริการปกติ ขณะที่พื้นที่อื่นที่อยู่นอกพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวยังคงไม่อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน


ส่วนกรณีของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในทุกอำเภอยังคงงดเปิดให้บริการ แต่ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอเปิดดำเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ภายในวันที่ 15 ม.ค.65 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จากนั้นจะมีทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตเปิดกิจการ และจะมีการจัดระบบการกำกับดูแลติดตามอย่างเคร่งครัด

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด 19 รวมถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และศูนย์แยกตัวในชุมชน หรือ CI พร้อมเร่งรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเร็ว©2018 ONBNEWS. All rights reserved.