เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่คนไทย "โครงการสลาก 80" เริ่มงวดแรก 17 ม.ค.65


23 ธ.ค. 2564, 14:15รัฐบาล มอบของขวัญปีใหม่คนไทย "โครงการสลาก 80" เริ่มงวดแรก 17 ม.ค.65
วันนี้ ( 23 ธ.ค.64 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565ให้กับประชาชนนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนคนไทย โดยได้ดำเนิน “โครงการสลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 : ขยายในเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากงวดแรกในงวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไประยะที่ 2 : ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” รายใดสละสิทธิ หรือถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นขึ้นมาทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด  โดยจุดจำหน่ายโครงการ “สลาก 80” จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป  สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ในช่องค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาล อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท  รวมทั้ง โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ที่เริ่ม 1 ม.ค. -15 ก.พ. 65 รวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในเดือนมีนาคม-เมษายน 65
 
“นายกรัฐมนตรีพอใจการทำงานของกระทรวงการคลังและสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้ดำเนินโครงการสลาก 80  ช่วยกระตุ้นสร้างการรับรู้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจำหน่ายในราคามาตรฐาน ตามกฎหมาย  ลดความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคา เป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการขายล็อตเตอรี่ และผู้ซี้อ ก็ซื้อได้ในราคาที่เป็นธรรม” นายธนกร กล่าว


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.