วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ชวน" พร้อมบรรจุร่างแก้กฎหมายลูกเข้าสภาฯทันที ห่วงยุบสภา-อุบัติเหตุการเมืองทำวุ่น


22 พ.ย. 2564, 18:08"ชวน" พร้อมบรรจุร่างแก้กฎหมายลูกเข้าสภาฯทันที ห่วงยุบสภา-อุบัติเหตุการเมืองทำวุ่น
วันนี้ ( 22 พ.ย.64 ) นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า หลังรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ กระบวนการต่อไปที่รัฐสภาต้องเตรียมรับคือ การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง รวม 2 ฉบับ ซึ่ง กกต.  มีหน้าที่เตรียมกฎหมายส่งให้รัฐบาล ก่อนที่จะเสนอมายังรัฐสภา หรือ ส.ส. สามารถเข้าชื่อเสนอมารัฐสภาก็ได้ คาดว่า จะเสนอมาประมาณช่วงเดือนธันวาคมนี้ หรือมกราคม 2565  โดยได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาธิการของสภาฯ เตรียมรับกฎหมายที่จะเสนอเข้ามา แล้ว เชื่อว่าไม่น่าจะล่าช้าเพราะ กกต. เตรียมการไว้ล่วงหน้า แต่ขึ้นอยู่ที่รัฐบาลจะเสนอมาเมื่อใด ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า น่าจะเสนอมาในช่วงธันวาคมได้และจะบรรจุในระเบียบวาระทันที อีกทั้งกฎหมายที่แก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนมากนักจึงจะใช้เวลาไม่นานนายชวน ยอมรับว่า ระหว่างนี้ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับยังไม่แล้วเสร็จ หากมีอุบัติเหตุทางการเมือง หรือยุบสภา จะทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะกฎหมายจะใช้บังคับสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป แต่ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามมาตรา 152 ช่วงเดือนธันวาคมนี้ นายชวน ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุว่า สามารถทำได้และได้ขอความร่วมมือ ส.ส. มาร่วมประชุมสภาฯ และนัดประชุมพิเศษในวันศุกร์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ค้างไว้ และเชื่อว่างานสภาจะเดินหน้าไปได้
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.