วันที่ 15 ส.ค. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsจุรินทร์-มท.2 ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ หารือแก้ปัญหาการค้าชายแดนใต้


1 ก.ย. 2562, 19:55จุรินทร์-มท.2 ลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ หารือแก้ปัญหาการค้าชายแดนใต้
วันนี้ ( 1 ก.ย. 62 ) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่บริเวณด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) เพื่อสำรวจจุดเชื่อมไทย-มาเลเซีย โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมหารือภาครัฐ และภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ ณอาคารศุลกากรหลังเก่าขาออก อาทิ การพัฒนาการเชื่อมโยงทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐาน , การปรับลดระเบียบพิธีการทางศุลกากร , การกำหนดมาตรการนำเข้าและส่งเสริมการส่งออกสินค้าการเกษตร , การทบทวนความร่วมมือลิมอดาซ่า , การออกมาตรการจำกัดเวลารถบรรทุกเข้าเขตเมืองชั้นใน โดยขนส่งได้เฉพาะช่วงเวลา 00.00-04.00 น. , การลดเวลาในการผ่านด่านพรมแดนสะเดา , การเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ , การสนับสนุนให้หาดใหญ่เป็นเมือง MICE City ระดับอาเซียนสำหรับด่านศุลกากรสะเดา (แห่งใหม่) เริ่มก่อสร้างปี 2558 งบประมาณ 1,532 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2562 และสามารถใช้งานได้ต้นปี 2563 อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นจุดเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้จัดตั้งคณะทำงานทางเทคนิคเพื่อพิจารณาจุดเชื่อมโยงการก่อสร้างถนน เส้นที่ 2 สำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านศุลกากรบูกิตกาฮิตัม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ร่วมลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาแนวทางตามที่ฝ่ายมาเลเซียเสนอ และจัดทำแนวทางที่จะเสนอฝ่ายมาเลเซียพิจารณาหา 5 แนวทาง

ทั้งนี้จากปัญหาความแออัดบริเวณด่านศุลกากรสะเดา (ด่านเก่า) รัฐบาลไทยและมาเลเซีย เห็นพ้องร่วมกันในการทดลองเปิดด่านศุลกากรสะเดาด่านบูกิตกายูฮิตัม ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นเวลา 3 เดือน ครอบคลุมเฉพาะการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมรถกระบะ หรือรถน้ำหนักเบา และจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง 2 คน ได้แก่ คนขับรถ 1 คน และผู้ช่วยคนขับรถ 1 คน ทั้งนี้หลังจากได้ขยายเวลาเปิดด่าน 24 ชั่วโมง พบว่ามีรถวิ่งนอกเวลาประมาณ 600 กว่าคัน ส่วนใหญ่จะเป็นรถสินค้าขาเข้าที่รอการตรวจผ่านของมาเลเซียอยู่เป็นเวลานาน การจราจรในช่วงกลางวัน และกลางคืนไม่ได้ต่างจากเดิมมากนัก

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.