วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 25 ต.ค. 64 คงที่ !


25 ต.ค. 2564, 09:38"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 25 ต.ค. 64 คงที่ !
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.26 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,200.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,300.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,697.32 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,800 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.