วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 21 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 200 บาท !


21 ต.ค. 2564, 09:46"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 21 ต.ค. 64 เพิ่มขึ้น 200 บาท !
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.25 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 28,150.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,250.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,636.68 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,750 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองเพิ่มขึ้น 200 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.