วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 19 ต.ค. 64 ลดลง 50 บาท !


19 ต.ค. 2564, 09:32"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 19 ต.ค. 64 ลดลง 50 บาท !
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.22 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,900.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,000.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,394.12 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,500 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองลดลง 50 บาท เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.