วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB news"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 18 ต.ค. 64 คงที่ !


18 ต.ค. 2564, 09:41"ราคาทอง" เปิดตลาดเช้าวันนี้ 18 ต.ค. 64 คงที่ !
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.23 น. ดังนี้ ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 27,950.00 บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 28,050.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 27,439.60 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 28,550 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคงที่ เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.