วันที่ 19 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.โรคติดต่อ จ่อใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ย้ำไร้นิรโทษฯฝ่ายนโยบาย


21 ก.ย. 2564, 16:50ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก.โรคติดต่อ จ่อใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ย้ำไร้นิรโทษฯฝ่ายนโยบาย
วันนี้ ( 21 ก.ย.64 ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และมีการเพิ่มหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อให้แยกการจัดการ กรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดร้ายแรง ก็ไม่ต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งมีสาระหลักที่เน้นไปในเรื่องของความมั่นคง ถ้าในกรณีที่มีโรคติดต่อร้ายแรงเช่นนี้ก็จะใช้ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อแทน จะได้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการมากขึ้น และประเด็นที่สำคัญที่มีการจับจ้องกันอยู่ว่า สาระของ พ.ร.ก.ฉบับนี้จะเป็นการนิรโทษกรรมให้กับฝ่ายบริหารหรือไม่ ตามที่มีการเขียนถึงในโลกออนไลน์ ก็ต้องขอย้ำว่าสาระของพ.ร.ก.ฉบับนี้ต้องการที่จะคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริต อย่างไรก็ตาม เป็นการกำหนดให้ยกเว้นความรับผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้แก่เจ้าพนักงานคุ้มครอง พนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมาย หรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการที่จะเข้าไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นโดยสาระ ขอย้ำว่าเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่โดยสุจริต ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับประโยชน์จากร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้จะครอบคลุม เช่น เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย อสม. รวมถึงพนักงานกู้ภัย เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติในโรงพยาบาลสนาม ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย” น.ส.รัชดากล่าว

ที่มา : มติชน
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.