วันที่ 26 ต.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯเลย มอบรองผู้ว่าฯ ถกขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ -ปภ.เลยร่วมประชุม


21 ก.ย. 2564, 16:05ผู้ว่าฯเลย มอบรองผู้ว่าฯ ถกขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ -ปภ.เลยร่วมประชุม
วันนี้ ( 21 ก.ย.64 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ ชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ระดับพื้นที่ ได้เน้นย้ำและวางกรอบแนวทางความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย นำไปปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ส่วนราชการทุกระดับต้องเป็นตัวอย่างในการ รักษาวินัยจราจร ให้ดำเนินการเกี่ยวกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย มีใบขับขี่ ทำพ.ร.บ.รถต้องปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สำหรับรถยนต์ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย มีใบขับขี่ จำกัดความเร็ว เมาต้องไม่ขับ โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย และอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมฯMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.