วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯเลย นั่งหัวโต๊ะถกภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด -ปภ.เลย ร่วมชี้แจงงบประมาณฯ


26 ส.ค. 2564, 18:56ผู้ว่าฯเลย นั่งหัวโต๊ะถกภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด -ปภ.เลย ร่วมชี้แจงงบประมาณฯ
วันนี้ ( 26 ส.ค.64 )เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 45/2564 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 36/2564 และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 33/2564 เพื่อรับฟังการรายงานสถานภาพร่วมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเลย ข้อมูลผู้เดินทางเข้าจังหวัด การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 และการจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชน (Community Isolation : CI) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ปลัดจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวซ้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายยศกร  สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณฯ และการอยู่เวรรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายรัชพล พุฒิมา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.