วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsผู้ว่าฯเลย ประธานประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัด -ปภ.เลย ร่วมชี้แจงงบประมาณฯ


17 ส.ค. 2564, 18:31ผู้ว่าฯเลย ประธานประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัด -ปภ.เลย ร่วมชี้แจงงบประมาณฯ
วันนี้ ( 17 ส.ค.64 ) นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 44/2564 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์
บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย ครั้งที่ 35/2564 และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 32/2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย ปลัดจังหวัดเลย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนายรัชพล พุฒิมา หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลยMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.